Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 1 of 1
Issue DateTitleAuthor(s)Editors/Printers
1669Capitols, estatuts eo ordinacions de la insigne y coronada ciutat de Valencia, dits del quitament : ordenats y publicats en lo insigne Consell General de aquella en lo dia de 21 de març ... 1669...dies seguents del mateix anyValencia (Reino), [Leyes, etc.]Vilagrasa, Jerónimo